Bli mer effektiv tack vare en ergonom på din arbetsplats

Monotont arbete på arbetsplatsen är farligare än många tror och kan resultera i kostsamma personskador. Genom att öka medvetenheten av ergonomins betydelse och skapa en policy för detta område kan arbetsgivare hjälpa sina anställda att bli mer uppmärksamma på hur de kan arbeta på ett ergonomiskt sätt. En ökad medvetenheten om sin egen säkerhet och hur den enskilde kan påverka sin hälsa positivt tack vare ergonomi leder i sin tur till mer produktiva och uthålliga medarbetare.

De mest framgångsrika företagen har tagit denna fråga på största allvar och utformat sina kontor på ett ergonomiskt sätt. Ergonomin har blivit en nyckel till deras framgång. Studier visar att sambandet mellan ergonomi och en framgångsrik organisation är den ökade produktiviteten och kreativiteten hos de anställda tack vare rätt arbetsställning. När de anställda mår bra och arbetsplatsen får dem avslappnade kommer de att kunna koncentrera sig bättre på sina arbetsuppgifter och utföra dem mer effektivt. Du hittar en ergonom som kan hjälpa dig hos en ergonom i stockholm. 

 

Ergonomins fördelar på arbetsplatsen

Ergonomins fördelar är många och enkla att förstå. Dessa är till exempel att de anställdas hälsa främjas och skador förhindras. Det finns dock andra fördelar med att arbeta ergonomiskt. Några av dessa kan du läsa om här nedan.

  • De arbetsrelaterade olyckorna minskar och kostnaden för anställda som är borta p.g.a sjukdom minskar.
  • Ökad medvetenhet om ergonomi leder till ökad produktivitet. När de anställda känner att de arbetar i en säker arbetsmiljö kan de känna sig avslappnade, vilket i sin tur leder till förbättrad effektivitet.
  • Att förhindra smärta och skador är viktigt, eftersom det kan leda till utmattade anställda som lätt blir trötta. De kan då få svårt att uträtta sitt jobb till sin fulla kapacitet och arbetets kvalitet blir lidande.
  • Om de anställda känner att arbetsgivaren bryr sig om deras välmående blir de mer benägna att göra ett bra jobb. De blir också mer engagerade i sitt arbete, vilket leder till lägre frånvaro och att de stannar längre på samma arbetsplats.
  • Att skapa en säkerhetskultur där ergonomi ingår gör de anställda mer produktiva.
  • En säkerhetskultur skapar en hälsosam och säker arbetsplats. Det är extra effektfullt om ergonomi genomsyrar alla delar av verksamheten.

Vad innebär ergonomi?

Ergonomi syftar till att stödja individers olika behov och stärka deras välmående. Ergonomi används för att utforma arbetsplatser så att de inte är skadliga för de som arbetar där och förhindrar olika skador och smärtor, exempelvis muskelvärk, ledvärk, svullnad, ömhet etc.

En specialist på ergonomi arbetar tillsammans med formgivare och tillverkare för att ta fram olika ergonomiska produkter. Detta för att garantera att produkterna kan användas säkert och bekvämt. Designen av ergonomiska produkter måste fungera för en bred grupp människor inklusive barn, äldre och funktionshindrade.    

 

Vilken funktion fyller ergonomi på arbetsplatsen?

Ergonomi används på arbetsplatser för att minska exponeringen av skador och öka den anställdes produktivitet. Ergonomi används för att göra arbetsmiljön säker och behaglig samt för att öka lönsamheten. En person specialiserad på ergonomi kan hjälpa till att utvärdera olika miljöer och se hur de bäst bör utformas för att passa olika individers och gruppers behov.